Zapraszamy na nasze wydarzenie on-line, ostatnie przed wakacjami spotkanie praktyków i menedżerów zajmujących się strategiami i modelami zakupów energii!

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy dotyczące modeli zakupu energii, portfela zakupowego przedsiębiorstwa oraz efektywności energetycznej.

Tematyka poruszona podczas spotkania będzie dotyczyła sytuacji, która obecnie ma miejsce na rynku energii. Jak się odnaleźć w obecnych warunkach i w kontekście zmian takich jak wprowadzenie rynku mocy czy reformy rynku bilansującego.

Zostaną omówione modele zakupu energii przez dużych klientów końcowych. Eksperci omówią budowę portfela zakupowego odbiorcy energii elektrycznej w kontekście zawarcia umowy PPA, bilansu energii czy określenia ryzyka.

Warsztaty online

3 lipca 2020

Program:

9.35 Daniel Raczkiewicz (IEN Energy) – Budowa portfela zakupowego odbiorcy energii elektrycznej w aspekcie własnego źródła – case study

10.20 Piotr Kolasa (Polowiec i Wspólnicy) – Bariery prawne a rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii.

15 minut przerwy

11.30 Krzysztof Mueller (Alpiq Polska) – Modele zakupu energii przez dużych klientów końcowych

12.10 Beata Gawryluk (Enel X) – Szanse i zagrożenia dla odbiorców końcowych, związane z rynkiem mocy.

spotkanie moderuje: dr Marek Przychodzeń (EIDOS)